NOUTATI

PROIECT EDUCATIONAL JUDETEAN :
,, DIN CUFARUL BUNICII ,,
( CONCURS , SIMPOZION , FESTIVAL - TRADITII TUTOVENE DE IARNA

PROIECT EDUCATIONAL :
,, SA NU LASAM EDUCATIA SA IA VACANTA ! ,,
(1 iulie - 31 august 2014 )

Proiect Şcoala te face OM!

PROIECT EDUCATIONAL
,, NU VIOLENTA , CI SCOALA MA FACE MARE ,

Proiect Şcoala te face OM!
Proiect Şcoala te face OM!

http://www.cjvs.eu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=587

Proiect Şcoala te face OM!miercuri, 26 iunie 2013

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE - LIMBA SI LITERATURA ROMANA

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Limba şi literatura română Varianta 10
Barem de evaluare şi de notare
1
EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2012-2013
Limba şi literatura română
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 10
· Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
· Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracţiuni de punct.
· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (42 de puncte)
A. 1. câte 2 puncte pentru notarea fiecărui antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor
subliniate (de exemplu: sărac – bogat, avut; mari – mici, mărunte; bucurie – tristeţe, mâhnire)
3x2p=6 puncte
2. explicarea rolului virgulei în secvenţa dată (marchează grafic termenii unei enumerații) 6 puncte
3. câte 3 puncte pentru transcrierea a două cuvinte/grupuri de cuvinte care se referă la timpul în
care se petrece acţiunea (de exemplu: vara; în toţi anii, la ziua aceea) 2x3p=6 puncte
4. câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic, prezente în text (de
exemplu: prezenţa personajelor; prezența naratorului) 2x3p=6 puncte
5. prezentarea adecvată a semnificaţiei secvenţei, în limitele de spaţiu indicate 6 p./prezentarea
parţial adecvată a semnificaţiei secvenţei date, în limitele de spaţiu indicate 3 p./încercare de
prezentare a semnificaţiei secvenţei date1 p. 6 puncte
B.
– câte 2 puncte pentru numirea oricăror două mijloace de caracterizare a personajului ales
2x2p=4 puncte
– câte 2 puncte pentru ilustrarea oricăror două trăsături ale personajului, cu exemple adecvate,
selectate din fragmentul citat 2x2p=4 puncte
– adecvarea conținutului la cerință (claritatea și coerența ideilor; echilibru între părţile compunerii)
2 p./conținut parțial adecvat 1 p. 2 puncte
– respectarea limitelor de spaţiu indicate 2 puncte
SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)
A. 1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a celor două enunțuri cerute (de exemplu: Numele
concursului anunțat este „Cum ar fi dacă ...?”.; Textele pot fi trimise până pe data de 23 decembrie.)
2x2p=4 puncte
2. câte 2 puncte pentru precizarea valorii premiului și a modalității de valorificare (de exemplu:
Valoarea premiului este de 500 de lei.; Premiul poate fi folosit pentru cumpărarea cărților
preferate.) 2x2p=4 puncte
3. câte 1 punct pentru menționarea corectă a fiecărei valori morfologice (poartă – verb predicativ;
îl – pronume personal; conversațiile – substantiv comun; nostru – adjectiv pronominal posesiv)
4x1p=4 puncte
4. câte 2 puncte pentru precizarea corectă a fiecărei funcții sintactice (acest – atribut adjectival;
scrie – predicat verbal) 2x2p=4 puncte
5. - câte 1 punct pentru transcrierea fiecărei propoziţii din fraza dată 2x1p=2 puncte
- precizarea felului propoziției subordonate transcrise: propoziţie subordonată atributivă 2 puncte
6. construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată
predicativă, introdusă prin adverbul relativ cum 4 puncte
- 1 punct pentru construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii
- 3 puncte pentru construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate introduse prin adverbul
relativ cum
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Limba şi literatura română Varianta 10
Barem de evaluare şi de notare
2
B. – relatarea unei întâmplări, respectând succesiunea logică a evenimentelor 4 p./relatarea unei
întâmplări, fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor 2 p. 4 puncte
– câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal
2x2p=4 puncte
– adecvarea conţinutului la cerinţă (claritatea şi coerenţa ideilor; echilibru între componentele
compunerii) 2 p./conţinut parţial adecvat 1 p. 2 puncte
– respectarea limitelor de spaţiu indicate 2 puncte
12 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
– unitatea compoziţiei 1 punct
– coerenţa textului 2 puncte
– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului 2p./adecvarea parţială 1p.
2 puncte
– ortografia (0-2 erori-3p./ 3 erori – 2p./ 4 erori – 1p./ 5 sau mai multe erori – 0p.) 3 puncte
– punctuaţia (0-3 erori-2p./ 4 erori – 1p./ 5 sau mai multe erori – 0p.) 2 puncte
– aşezarea corectă a textului în pagină 1 punct
– lizibilitatea 1 punct

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu